Ontstaan

In Nederland zijn al bijna 20 jaar regionale netwerken actief rondom de integrale zorg voor en ondersteuning van mensen met autisme in al hun levensfasen. Ook Zuid-Limburg kende van 2006 tot 2011 zo’n netwerk. In 2015 zijn verschillende landelijke partijen, met MEE NL als penvoerder, hier hernieuwd mee aan de slag gegaan. De aandacht is daarbij gericht op de regio’s zonder autismenetwerk. Zuid-Limburg was tot voor kort zo’n ‘witte vlek’. Maar nu niet meer! Het Autisme Netwerk Zuid-Limburg is in het voorjaar van 2017 van start gegaan.

Het Autisme Netwerk Zuid-Limburg gaat uit van een Levensbrede aanpak bij autisme: Nederland kent een lange traditie in de ondersteuning van kwetsbare mensen, maar sterk georganiseerd vanuit strak afgebakende, op zichzelf staande ‘domeinen’ met elk een eigen regelgeving en financiering (zorg, jeugdhulp, onderwijs, arbeid, enz.) Dat kan beter. Het leven bestaat immers niet uit losse elementen maar is een samenhangend geheel. En een kwetsbaar persoon staat niet op zichzelf maar heeft interactie met mensen in zijn omgeving zoals ouders, partners, vrienden, leerkrachten, werkgevers, collega’s en sporttrainers. Door hen ook toe te rusten in het omgaan met diversiteit verbetert hun eigen levenskwaliteit én die van de kwetsbare personen. Een levensbrede (of integrale) aanpak is een manier om ondersteuning optimaal te laten aansluiten bij de vragen en situatie van een kwetsbaar persoon. Preventie is daarbij een belangrijk aspect. Preventie richt zich niet op het voorkomen van autisme - dat is niet mogelijk - maar op het herkennen van autisme, het creëren van een autismevriendelijke omgeving en de juiste ondersteuning op momenten dat hulp nodig is. (Uitkomsten Maatschappelijke businesscase Levensbrede aanpak bij autisme , Vanuit Autisme bekeken, oktober 2015)